Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

AKADEMIA CISCO przy Zespole Szkół w Głuchołazach oferuje 2 rodzaje szkoleń:
  • IT Essentials: PC Hardware and Software
  • CCNA Discovery – 4 semestry

Posiadamy w pełni wyposażone laboratorium komputerowe umożliwiające naukę na ww. szkoleniach. Umożliwiamy dostęp do platformy szkoleniowej CISCO Networking Academy. Jesteśmy jedyną szkołą w Głuchołazach o statusie Akademii Sieciowej CISCO.
Dla uczniów Zespołu Szkół szkolenia są BEZPŁATNE.
Po zdaniu egzaminu praktycznego i pisemnego uczeń otrzymuje certyfikat a dla najlepszych dodatkowo list gratulacyjny.

Kurs IT Essentials jest skierowany do uczniów, którzy w swojej siatce godzin lekcyjnych mają małą styczność z komputerami. Jest to wprowadzenie do świata informatyki, które pozwoli absolwentom na przyszłą pracę w sklepie lub serwisie komputerowym. Obecnie odbywają się zajęcia dla klasy 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Więcej informacji na temat kursu:

Drugi – bardziej profesjonalny kurs CCNA Discovery będzie prowadzony przede wszystkim na specjalizacji zawodowej uczniów 4 klasy Technikum Informatycznego: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Przygotowuje on do Certyfikacji CCNA. Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) – obecnie drugi stopień certyfikatu wydawany przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/ telekomunikacyjnymi.

Program Cisco Networking Academy jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców. Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół pogimnazjalnych, studenci studiów oraz osoby, które chcą uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Podstawowy kurs w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry i przygotowuje do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Uczestnicy tego kursu nabywają umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych.

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana za pomocą różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narządzi internetowo - multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii jest stale i na bieżąco aktualizowany tak, by uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco Systems a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

Kształcenie się w naszej Akademii daje Ci realne szanse na podjęcie prestiżowej pracy. Przykładowa rozmowa na forum:
Pytanie:
Co lepsze dla (admin sieci osiedlowej) majacego już wyksztalcenie wyzsze wprawdzie z ekonomii:3 lata licencjat w "jakiejs" szkole wyzszej czy ok. 8 mies. w akademii Cisco?
Ktory papier (oczywiscie obydwa sa rozne) potwierdza lepiej np. znajomosc sieci w praktyce i w ogole IT ability do ewentualnego polaczenia w przyszlosci wiedzy ekonomiczno- informatycznej?
Odpowiedź:
CISCO... i nic wiecej ci nie trzeba... obejrzyj oferty pracy, w większości jest napisane ze CISCO cert. jest duzym plusem (a w wielu, ze jest wymagane), a po licencjacie... to bedziesz mial tylko papierek i niewiele (z doswiadczen moich kolegow to wynika) wiecej :)

Więcej informacji w języku angielskim:

Tryb CCNA Discovery został przygotowany w taki sposób, aby uczniowie koncentrowali się na najczęściej spotykanych problemach pojawiających się w określonych środowiskach na przykład w sieciach domowych lub firmowych. Rozwiązywanie takich problemów jest potem podbudowywane podstawami teoretycznymi omawiającymi zaobserwowane zjawiska. Ideą szkolenia CCNA Discovery jest nauczanie przez praktykę - bez wgłębiania się w teorię. Kurs ten dedykowany jest osobom mającym niewielkie doświadczenie w zakresie technologii IT. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się od podstawowej konfiguracji komputera w sieci lokalnej, a kończą na zaawansowanym routingu i przełączaniu pakietów. W czasie szkolenia wykorzystuje się narzędzia interaktywne oraz rzeczywisty sprzęt, co pozwala uczestnikom zdobyć wiedzę niezbędną do tworzenia sieci komputerowych.

Dodatkowe informacje: krzysztof.nicpon@gmail.com
mgr inż. Krzysztof Nicpoń Certificate of Cisco CCNA No. CSCO11888389Certyfikat Cisco

Przykładowy certyfikat

Oferta pracy

Przykładowa oferta pracy

Kursanci Kursanci

Kursanci