Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

O PROJEKCIE

Zespół Szkół w Głuchołazach jest jedną z 250 szkół w Polsce, i jedną z ośmiu w województwie opolskim, w których od września 2012r. realizowany jest projekt

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu nauczyciele i uczniowie korzystają z nowoczesnej platformy, na której umieszczono pomoce dydaktyczne z zakresu geografii, chemii, fizyki, biologii, przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET. Każdy nauczyciel może publikować swoje materiały.

Młodzież naszej szkoły bierze udział w transmisjach on-line. Dzięki przekazowi audio i video możemy brać udział w zajęciach prowadzonych w obserwatoriach, w stacji na Spitsbergenie czy na statku badawczym Horyzont. W trakcie zajęć uczniowie zadają pytania, konsultują się z naukowcami, którzy specjalizują się w danym temacie. Dodatkowo w trakcie każdej lekcji są do naszej dyspozycji naukowcy z którymi możemy skonsultować pojawiający się na problem.

Korzystamy również z portalu internetowego, na którym możemy znaleźć między innymi blogi naukowe, wideokonferencje, ciekawostki ze świata nauki.

Korzystamy z pomocy dydaktycznych, które otrzymaliśmy w ramach projektu: tablicy multimedialnej z oprogramowaniem
  • kamery
  • pH-metru
  • konduktometru
  • lampy plazmowej
  • pendrivów
  • wagi elektronicznej


MONITORING PRZYRODNICZY


Zespół Szkół w Głuchołazach został wyposażony w podstawowe przyrządy służące do wykonania pomiarów przyrodniczych. Dostaliśmy deszczomierz, wiatromierz, ciśnieniomierz, pH-metr, konduktometr. Każda ze szkół będzie miała możliwość nanoszenia swoich obserwacji i pomiarów na portalu Eduscience. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w monitoringu w każdej chwili będą miały podgląd, które szkoły są aktywne i już przekazały swoje dane na specjalnej mapie w ramach portalu internetowego Eduscience. Elementami dla takiego monitoringu winno być codzienne określenie podstawowych warunków meteorologicznych:
• pomiar temperatury powietrza (średniej, maksymalnej i minimalnej) według przyjętego jednego standardu,
• pomiar temperatury przy gruncie,
• określenie prędkości i kierunku wiatru,
• zanotowanie rodzaju i wielkości opadu atmosferycznego,
• zebranie do miski opadu atmosferycznego oraz określenie jego stopnia zanieczyszczenia przy pomocy przyrządów (pH-metr, konduktometr),
• pomiar grubości i zapasu wody w występującej pokrywie śnieżnej,
• jeśli w okolicy szkoły znajduje się zbiornik wodny lub ciek, można wykonać test jakości wody w zakresie temperatury, pH, rozpuszczonych soli i zanieczyszczeń i zawartości tlenu.


KONKURS


W piątek tj. 12.04.2013 r. odbył się I Etap Konkursu "Mój wymarzony Spitsbergen". Konkurs odbył się w ramach realizowanego w szkole od września 2012r. projektu Eduscience. Wzięło w nim udział 287 uczniów z całej Polski. Do II Etapu zakwalifikowało się 117 uczestników biorących udział w teście on-line oraz laureaci i finaliści konkursów i olimpiad z wiedzy matematyczno-przyrodniczej i językowej. Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikowało się 3 uczniów klasy 1TI:
  • Karolina Kuś
  • Marcin Charęza
  • Szymon Sakowicz
Główną nagrodą konkursu jest wakacyjna 2 tygodniowa wyprawa do stacji badawczej na Spitsbergenie, przewidziano również wiele nagród dodatkowych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WYCIECZKA


Uczniowie klasy I TI pojadą na dwudniową wycieczkę dydaktyczną do Krakowa-Ojcowa 27-28 maja 2013r. Wycieczka rozpocznie się w stolicy Małopolski – w Krakowie, gdzie mieści się Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w muzeum uczestnicy poznają budowę geologiczną okolic Krakowa oraz budowę wnętrza Ziemi. Będą mieli także okazję sprawdzić własne umiejętności rozpoznawania skał. Kolejnym etapem będzie wycieczka śladami zabytków Krakowa, jednak jej uczestnicy zwrócą uwagę na mniej popularny aspekt, jakim są materiały skalne użyte przy budowie obiektów. Wycieczka ma także na celu rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości przyrodniczej. Ponadto uczniowie wezmą udział w wycieczce do dawnych kamieniołomów, w których zaobserwują struktury geologiczne, takie jak uskoki i platformy abrazyjne. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, z dala od zakłóceń spowodowanych działalnością dużego miasta, zlokalizowano Obserwatorium Sejsmologiczne w Ojcowie. Podczas wizyty w obserwatorium uczestnicy dowiedzą się, czym jest fala sejsmiczna, poznają ogniska trzęsień ziemi i dowiedzą się, gdzie w Polsce mogą wystąpić trzęsienia ziemi i jakie są ich przyczyny. Wizyta w obserwatorium będzie także okazją do poznania rozwoju metod sejsmicznych oraz zapoznania się z działaniem aparatury sejsmicznej używanej dawniej i współcześnie. Wędrując przez Park Narodowy jedną z trzech ścieżek dydaktycznych poznają charakterystyczną rzeźbę krasową. Podczas wizyty w Muzeum Przyrodniczym im. Prof. Szafera zostanie zaprezentowany film w technologii 3D ukazujący procesy kształtujące rzeźbę okolicy.

W przyszły roku szkolnym młodzież pojedzie do Raciborza, gdzie weźmie udział w Festiwale Nauki Spotkania festiwalowe będą miały formułę dwudniową: piątkowe warsztaty dla klasy biorącej udział w projekcie, sobotnia impreza pod gołym niebem dla wszystkich zainteresowanych nauką i nie tylko. Dla uczniów biorących udział w ćwiczeniach, pokazach i licznych konkursach pod okiem naukowców przewidziano nagrody. Nauczyciele skorzystają z prelekcje z udziałem Colina Rose’a – światowej sławy eksperta w dziedzinie nowoczesnych metod efektywnego nauczania.

PIKNIK NAUKOWY


W ramach projektu przygotowywane zostaną 64 pikniki Eduscience, po 4 w każdym z 16 województw . W naszej szkole również odbędzie się piknik naukowy 7 listopada 2013r.
W czasie pikniku Eduscience wszyscy uczniowie z naszej szkoły będą mieli możliwość uczestnictwa w ogólnodostępnych prezentacjach, warsztatach i wykładach, które z założenia odbywałyby się na sali gimnastycznej lub auli. Dodatkowo zorganizowane będą specjalne 45-minutowe zajęcia, dedykowane klasom biorącym udział w projekcie.
Głównym celem organizowanych pikników Eduscience jest uatrakcyjnienie, a co za tym idzie zainteresowanie przedmiotami, z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień: matematyką, fizyką, chemią, geografią, biologią czy przyrodą. W ramach zajęć w czasie pikniku Eduscience organizowane będą:
• ogólnodostępny pokaz dla całej szkoły oraz dla klas zaproszonych z innej szkoły biorącej udział w projekcie,
• zajęcia w salach dedykowane klasom, biorącym udział w projekcie,
• pokazy w przenośnym planetarium,
• warsztaty i pokazy dostępne dla wszystkich klas (zorganizowane na sali gimnastycznej.

Dodatkowe informacje: http://www.eduscience.pl/