Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

W dniu 30 listopada 2009r. odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH.
Zebranych powitał pan Bogusław Grubiak, zapoznając obecnych z celem zebrania. Następnie w/w zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym został pan Bogusław Grubiak , na protokolanta wybrano Panią Janinę Mudyna.
W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad :

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na II kadencję
 4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na II kadencję.
 5. Wolne wnioski

  W wyniku głosowania do Zarządu weszli:

  • Jerzy Wojnarowski - prezes
  • Bogusław Grubiak - v-ce prezes
  • Janina Mudyna - sekretarz
  • Ewa Rupala - skarbnik
  • Marian Szarek - członek

   W skład Komisji rewizyjnej weszli:
  • Agnieszka Szczepanik - przewodnicząca
  • Elżbieta Kinal - v-ce przewodniczący
  • Edward Olejniczak - sekretarz